Historia

Denna byggnad, med en historia som sträcker sig tillbaka till 1700-talet, ligger på Norrmalm i centrala Stockholm. Fram till 1997 hette den Kungliga Teatern.

Det första operahuset

Det många kanske inte vet om är att det byggdes ett annat operahus, ritat av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz, redan år 1782 på den plats där operan står idag. På andra sidan torget byggdes det som kallades Arvfurstens palats och som var en exakt kopia av operahuset. Den byggnaden står fortfarande kvar.

Tragiskt nog mördades kung Gustav III den 16 mars 1792 vid en maskeradbal arrangerat på operahuset. Efter händelsen fördes han först till det rum som kallades lilla kabinettet, det rum som man sedan sett till att återskapa vid det kommande bygget av ett nytt operahus.

En ny byggnad

Operahuset var både litet och ansågs brandfarligt så efter över 100 års användande beslutades att det skulle rivas och ett nytt större byggas upp. Oscar II tyckte att det var dags för ett modernt operahus och anlitade därför arkitekten Axel Anderberg som den här gången ritade det i ny barockstil. Mycket av inspirationen hämtade han från operan i Paris.

Huset, som efter sju års byggande, stod klart i september 1898 kom till att börja med att kallas för Oscarianska efter kungen. Till att börja med var mottagandet kyligt och kritiker menade att symmetrin som tidigare funnits vid torget nu blivit förstört. Det är dock samma hus som idag står kvar.

Byggnaden blev större med 1100 sittplatser fördelade över parkett och tre rader men scenen valde man att behålla samma mått på som det gamla för att kunna återanvända dekoren från denna.

Mer förändringar

Byggnaden har fortsatt förändrats under åren, framför allt utvändigt. Bland annat då man mellan 1955 och 1961 byggde en rotundaliknande utbyggnad på den östra sidan. Den delen används främst för repetitioner, som biscen eller hyrs ut till diskotek.

Störst förändringar inomhus är moderniseringen i form av ett hydrauliskt under- och övermaskineri under 1970 och 1980-talet. Då lade man också till hissar för publiken i en av sidotrapphusen och under scenen byggde man ut så att orkestern fick ett rum där de kunde repetera.

Behovet av renovering

Kungliga Operan är fortfarande i behov av rustning och det har under början av 2000-talet diskuterats om en ny byggnad än en gång ska uppföras i Stockholm. Framför allt så är det bristen på utrymme bakom scenen och liknande som efterfrågas. Dock beslutades i september 2013 att så inte ska ske. Istället ska man rusta det hus som finns idag och göra det mer tillgängligt för allmänheten.